Cara Mempercepat Web Browser Mozilla Firefox

24 Nov 2009

mozilla_firefox-

Mozilla merupakan web browser yang paling aman dan paling cepat. Namun adakalanya kita masih tidak sabar menunggu loadingnya. Untuk orang yang tak pernah puas seperti itu,disini akan dijelaskan langkah-langkahnya.

Cara-caranya sebagai berikut.

Perhatikan baik-baik!

1. Buka Web Browser Mozilla Firefox.

2. Pada kolom address,ketik about:config, kemudian enter.

3. Cari pipelining

4. Klik 2 x pada Network.http.pipelining dari false menjadi true

5. Klik 2x pada network.http.pipelining.maxrequests dan ubah angkanya antara 20-100. Semakin banyak,semakin cepat.

6. Klik 2x pada network.http.proxy.pipelining dri false menjadi true.

7. Klik kanan pada tempat kosong,pilih new, klik integer.

8. Ketik nglayout.initialpaint.delay. Klik ok.

9 Ketik 0. dan enter.

10. Terakhir reload mozilla anda. Dan nikmati hasilnya!

catatan: Tidak semua server melayani pipelining. Apabila setelah settingan di atas tidak ada pengaruhnya dengan kecepatan mozilla anda,atau justru bertambah lambat,segera kembalikan ke setting semula dan reload mozilla anda.


TAGS Tips & Trick


-

Author

Follow Me